bloggers community - שיווק עסקים בדיגיטל באמצעות אתר אינטרנט, בלוג ותוכן | הבלוגריסטית יונית צוק
מפגשים מעברו השני של המסך לטובת למידה, התמקצעות ויצירת קהילה חזקה של בלוגריות מקצועניות